ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีผลการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานดีเด่นเนื่งในโอกาสวันครู ครั้งที่ 66
ชื่ออาจารย์ : นางฐาลินี หีมหมะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2565,13:18  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิราวรรณ ชูชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2565,14:10  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิราวรรณ ชูชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2565,14:06  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานนที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุภาพร บุญทวี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 2565,14:28  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..