ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีผลการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานดีเด่นเนื่งในโอกาสวันครู ครั้งที่ 66
ชื่ออาจารย์ : นางฐาลินี หีมหมะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2565,13:18  อ่าน 119 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิราวรรณ ชูชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2565,14:10  อ่าน 124 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิราวรรณ ชูชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2565,14:06  อ่าน 126 ครั้ง
รายละเอียด..