ผู้บริหาร

บาทหลวงเปโตรโกวิทย์ เจริญพงศ์
ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/11/2013
ปรับปรุง 16/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 477598
Page Views 964439
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวง เปโตร โกวิทย์ เจริญพงศ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุขุม ธนะสิงห์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอภิญญา ตั้งสุขเกษมสันต์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสุนันทา รุ่งเนียม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภาภร จงสุมามาลย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาคร สีหาฤทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :