ผู้บริหาร

บาทหลวง เปโตร โกวิทย์ เจริญพงศ์
ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/11/2013
ปรับปรุง 21/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 467944
Page Views 945876
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ ไกรโหล
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุขุม ธนะสิงห์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอภิญญา ตั้งสุขเกษมสันต์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสุนันทา รุ่งเนียม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภาภร จงสุมามาลย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาคร สีหาฤทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :