ผู้บริหาร

บาทหลวง เปโตร โกวิทย์ เจริญพงศ์
ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/11/2013
ปรับปรุง 21/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 467936
Page Views 945868
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนุชจรินทร์ จั่นบำรุง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวระพีพรรณ ช่องวารินทร์

นางสาวอ้อมใจ ทุ่งโพธิ์

นางสุวภัทร ดวงประวัติ

Mr.Mark Andrew Smith

Mr.Tommy Berge

Mr.Leigh Stimpson

นางรวงทิพย์ ตติยวรเศรษฐ์

นางสาวสมลักษณ์ มุลม่อม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ