กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางณัฐฐาพร มาแดง
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0897356304
อีเมล์ : saw7356304@gmail.com