ผู้บริหาร

บาทหลวงเปโตรโกวิทย์ เจริญพงศ์
ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/11/2013
ปรับปรุง 16/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 477623
Page Views 964464
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวรุ่งอรุณ อนุชาติ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาววินิจกร อินทร์อุดม

นายวิรวุฒิ บ่าวภูเวียง

นายสมศักดิ์ ตั้งสำโรง