ผู้บริหาร

บาทหลวงเปโตรโกวิทย์ เจริญพงศ์
ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/11/2013
ปรับปรุง 16/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 477610
Page Views 964451
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางนีรชา สารสังข์
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวเย็นฤดี โพธิมาศ
งานวัดผล

นางสาวระพีพรรณ ช่องวารินทร์
งานวัดผล