กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางนีรชา สารสังข์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวรพจน์ ลำดวน