ผู้บริหาร

บาทหลวง เปโตร โกวิทย์ เจริญพงศ์
ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/11/2013
ปรับปรุง 21/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 467952
Page Views 945884
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวรนาถ จิตต์ตรง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายฉัตรชัย ภูครองนาค

นางขวัญเรือน กองแก้ว

นางสาวรุ่งอรุณ อนุชาติ

นางสาวหทัยชนก ถาวร