ผู้บริหาร

บาทหลวงเปโตรโกวิทย์ เจริญพงศ์
ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/11/2013
ปรับปรุง 16/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 477609
Page Views 964450
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายฉัตรชัย ภูครองนาค

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวรนาถ จิตต์ตรง

นางขวัญเรือน กองแก้ว

นางสาวหทัยชนก ถาวร

นางสาวนัยน์ปพร สุวรรณไชยรบ