ผู้บริหาร

บาทหลวง เปโตร โกวิทย์ เจริญพงศ์
ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/11/2013
ปรับปรุง 21/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 467926
Page Views 945858
บุคลากรสนันสนุน

นางสาวกันตินันท์ แสนทำนา
บัญชี

นางสาวโฉมยงค์ แก้วดี
การเงิน

นางสาวนิภาวรรณ ธรรมราช
ธุรการ

นางรวงทิพย์ ตติยวรเศรษฐ์
ธุรการ

นางนฤมล ศรีอุทธา
ธุรการ