ผู้บริหาร

บาทหลวงเปโตรโกวิทย์ เจริญพงศ์
ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/11/2013
ปรับปรุง 16/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 477599
Page Views 964440
บุคลากรสนันสนุน

นางสาคร สีหาฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ

นางสาวโฉมยงค์ แก้วดี
การเงิน

นางสาวนิภาวรรณ ธรรมราช
ธุรการ

นางสาวสมนึก ไลลักษณ์
ธุรการ