ผู้บริหาร

บาทหลวง เปโตร โกวิทย์ เจริญพงศ์
ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/11/2013
ปรับปรุง 21/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 467930
Page Views 945862
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนิษฐกานต์ นิธิวสุอนันต์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววินิจกร อินทร์อุดม

นางสาวรุ่งทิวา รัดทำ