ผู้บริหาร

บาทหลวง เปโตร โกวิทย์ เจริญพงศ์
ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/11/2013
ปรับปรุง 21/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 467933
Page Views 945865
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวณยฎา พรพินิจวรคุณ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวรวรรณ วุฒิศรี

นางรุ่งทิพย์ อิ่มพูล

นางสมใจ คงชีวินรุ่งเรือง

นางภาวินี สมิท

นางสาวรมนรินทร์ ศรีหามาตร