รายงานผลการดำเนินงาน OKRs ประจำปีงบประมาณ 2565
OKRs ไตรมาส3 O5 5.3 (อ่าน 19) 27 ก.ค. 65
OKRs ไตรมาส3 O4 4.3 (อ่าน 19) 27 ก.ค. 65
OKRs ไตรมาส3 O3 3.4 (อ่าน 20) 27 ก.ค. 65
OKRs ไตรมาส3 O2 2.4 (อ่าน 18) 27 ก.ค. 65
OKRs ไตรมาส3 O2 2.3 (อ่าน 21) 27 ก.ค. 65
OKRs ไตรมาส3 O1 1.3 (อ่าน 20) 27 ก.ค. 65
OKRs ไตรมาส 3 O1 1.2 (อ่าน 21) 27 ก.ค. 65
OKRs ไตรมาส3 O1 1.1 (อ่าน 19) 27 ก.ค. 65
OKRs O5 / KR 5.3 (อ่าน 67) 30 พ.ค. 65
OKRs O5 / KR 5.2 (อ่าน 84) 30 พ.ค. 65
OKRs O5 / KR 5.1 (อ่าน 74) 30 พ.ค. 65
OKRs O4 / KR 4.3 (อ่าน 119) 30 พ.ค. 65
OKRs O4 / KR 4.2 (อ่าน 121) 30 พ.ค. 65
OKRs O4 / KR 4.1 (อ่าน 120) 30 พ.ค. 65
OKRs O3 / KR 3.4 (อ่าน 71) 30 พ.ค. 65
OKRs O3 / KR 3.3 (อ่าน 120) 30 พ.ค. 65
OKRs O3 / KR 3.2 (อ่าน 30) 30 พ.ค. 65
OKRs O3 / KR 3.1 (อ่าน 27) 30 พ.ค. 65
OKRs O2 / KR 2.4 (อ่าน 31) 30 พ.ค. 65
OKRs O2 / KR 2.3 (อ่าน 29) 30 พ.ค. 65
OKRs O2 / KR 2.2 (อ่าน 35) 27 พ.ค. 65
OKRs O2 / KR 2.1 (อ่าน 38) 27 พ.ค. 65
OKRs O1 / KR 1.3 (อ่าน 35) 27 พ.ค. 65
OKRs O1 / KR 1.2 (อ่าน 35) 27 พ.ค. 65
OKRs O1 / KR 1.1 (อ่าน 52) 27 พ.ค. 65