รายงานผลการดำเนินงาน OKRs ประจำปีงบประมาณ 2565
OKRs O5 / KR 5.3 (อ่าน 183) 30 พ.ค. 65
OKRs O5 / KR 5.2 (อ่าน 216) 30 พ.ค. 65
OKRs O5 / KR 5.1 (อ่าน 193) 30 พ.ค. 65
OKRs O4 / KR 4.3 (อ่าน 249) 30 พ.ค. 65
OKRs O4 / KR 4.2 (อ่าน 296) 30 พ.ค. 65
OKRs O4 / KR 4.1 (อ่าน 219) 30 พ.ค. 65
OKRs O3 / KR 3.4 (อ่าน 179) 30 พ.ค. 65
OKRs O3 / KR 3.3 (อ่าน 300) 30 พ.ค. 65
OKRs O3 / KR 3.2 (อ่าน 75) 30 พ.ค. 65
OKRs O3 / KR 3.1 (อ่าน 72) 30 พ.ค. 65
OKRs O2 / KR 2.4 (อ่าน 83) 30 พ.ค. 65
OKRs O2 / KR 2.3 (อ่าน 74) 30 พ.ค. 65
OKRs O2 / KR 2.2 (อ่าน 87) 27 พ.ค. 65
OKRs O2 / KR 2.1 (อ่าน 91) 27 พ.ค. 65
OKRs O1 / KR 1.3 (อ่าน 86) 27 พ.ค. 65
OKRs O1 / KR 1.2 (อ่าน 86) 27 พ.ค. 65
OKRs O1 / KR 1.1 (อ่าน 110) 27 พ.ค. 65