สารประชาสัมพันธ์จาก สพป.สงขลา เขต 1
อบรมผู้บังคับบัญชา ลูกเสือสามัญ
อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สำรอง
ครูชวนวิ่ง
เชิญประกวดคลิปวีดิโอ ในหัวข้อ ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
มหกรรมกีฬาตะกร้อนักเรียน
นำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกวดออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ การป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันภัยพิบัติต่างๆ
กิจกรรมมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
ครูดีศรีสงขลา ปีที่ 8 ประจำปี 2565
ศึกษาดูงานและทำกิจกรรม ณ โคก หนอง นา ค่ายลูกเสือแหลมจาก
ครูชวนวิ่ง