รายงานผลการดำเนินงาน OKRs ประจำปีงบประมาณ 2565
OKRs O5 / KR 5.3
รายงานการดำเนินงาน OKRs เป้าหมาย O5 พัฒนาสถานศึกษาให้น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน สะอาด และปลอดภัย
ผลลัพธ์หลัก KR 5.3 มีจุดเช็คอินที่สวยงามและโดดเด่นภายในโรงเรียนอย่างน้อย 1 จุด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2565,15:00   อ่าน 231 ครั้ง