รายงานผลการดำเนินงาน OKRs ประจำปีงบประมาณ 2565
OKRs O4 / KR 4.2
รายงานการดำเนินงาน OKRs เป้าหมาย O4 สร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมโดยใช้ 3 ร่วม คือ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา 
ผลลัพธ์หลัก KR 4.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ภายในปีงบประมาณ 2565 
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2565,14:39   อ่าน 347 ครั้ง