รายงานผลการดำเนินงาน OKRs ประจำปีงบประมาณ 2565
OKRs O3 / KR 3.3
รายงานการดำเนินงาน OKRs เป้าหมาย O3 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ผลลัพธ์หลัก KR 3.3 มีหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ ภายในปีงบประมาณ 2565
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2565,14:07   อ่าน 351 ครั้ง