ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ
โรงเรียนวัดมหาการได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ ในวันที่ 13 มีนาคม 2566  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดมหาการ 
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2566,21:27   อ่าน 18 ครั้ง