ภาพกิจกรรม
ตรวจสุขภาพฟัน
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565  ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลระโนด ให้บริการตรวจสุขภาพฟันและบริการอุดฟัน แก่นักเรียนโรงเรียนวัดมหาการทุกระดับชั้น เพื่อให้นักเรียนเร่งเห็นความสำคัญของฟันนักเรียน
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2565,15:16   อ่าน 39 ครั้ง