ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
onet ม.3 ข้อ26-45 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.5 MB 90
onet ป.6 ข้อ 26-32 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 183
onet ม.3 ข้อ18-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 97
onet ป.6 ข้อ19-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1002.85 KB 201
onet ม.3 ข้อ 12-17 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 79
onet ป.6 ข้อ 13-18 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 247
onet ม.3 ข้อ 6-11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 86
onet ป.6 ข้อ 7-12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 761.18 KB 230
โอเน็ต ป.6 ข้อ 1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 374
โอเน็ต ม.3 ข้อ 1-5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 86
ทดสอบม.3-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.51 KB 301
ทดสอบม.2-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 137
ทดสอบม.1-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.8 KB 387
ทดสอบป.6-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.4 KB 558
ทดสอบป.4-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.58 MB 866
ทดสอบป.5-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 135.68 KB 1113
เก็บคะแนนกลางภาค2-ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.26 KB 159
แบบทดสอบอินเทอร์เน็ตม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 48.31 KB 348
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.08 KB 179
ใบงานป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.69 KB 109
ภาพสอนPhotoshop RAR Archive ขนาดไฟล์ 66.44 KB 256
ทดสอบเก็บคะแนนป.6ปลายภาค1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 22.52 KB 355
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.5ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.63 KB 526
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.4ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.59 KB 1104
ทดสอบการเขียนโปรแกรมม.3T1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.2 KB 216
ภาพทำAnimation6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 344.62 KB 293
ภาพทำAnimation5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 735.79 KB 257
ภาพทำAnimation4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 233
ภาพทำAnimation3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 249.57 KB 235
ภาพทำAnimation2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 509.2 KB 296
ภาพทำAnimation1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 620.12 KB 610
ตัวอย่างpizaวิทย์ 79
ตัวอย่างpizaไทยการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 72
ตัวอย่างpizaคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.44 MB 62
ใบงานที่2.7ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 205
่ทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.52 KB 356
ทดสอบก่อนเรียนม.2บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.52 KB 252
ใบงานที่2.2-2.3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 55.78 KB 916
ใบงานที่2.5-2.6ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.66 KB 311
แบบทดสอบเรื่องซอฟแวร์ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.52 KB 249
แบบทดสอบโครงานคอมพิวเตอร์ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.37 KB 126
ใบงานป.6การทำPresentation RAR Archive ขนาดไฟล์ 1023.83 KB 83
ใบงานที่3.2ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 32.17 KB 93
ใบงานที่3.2ป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 332.85 KB 273
ทดสอบป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 75.57 KB 451
ทดสอบม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 28.77 KB 251
ทดสอบป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 42.88 KB 431
ทดสอบป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.32 MB 348
ทดสอบก่อนเรียน ป.6บทที่3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 38.47 KB 193
ทดสอบก่อนเรียนบทที่3ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 38.5 KB 296
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.81 KB 163
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 39.83 KB 213
ทดสอบเก็บคะแนน ม.2 บทที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.49 KB 160
ทดสอบหลังเรียนบทที่1ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 62.13 KB 477
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 38.12 KB 421
ทดสอบหลังเรียนม.1บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 32.41 KB 203
ใบงานที่2.3ป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 66.17 KB 416
ใบงานที่1.5ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.94 KB 621
ใบงานที่2.3ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 732.41 KB 152
ใบงานที่4ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 92.3 KB 309
ใบงานที่2.2ป.4การประมวลผลข้อมูล RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.63 KB 576
ทดสอบหลังเรียนป.4บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 540.48 KB 275
แบบทดสอบม2บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.13 KB 309
ตัวอย่างแบบฟอร์มเนื้อหาออกข้อสอบ58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 37.38 KB 89
ตัวอย่างหัวใบงาน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.21 KB 70
ใบงานที่3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.85 KB 670
แบบทดสอบหลังเรียนป.5บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.87 KB 377
ใบงานที่1แหล่งข้อมูลป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 184
ใบงานที่2ป.6บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 20.49 KB 238
ใบงงานที่1ป.6าบทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 340
เนื้อหาสังฆมณฑลสังคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 85
เนื้อหาสังฆมณฑลวิทย์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 858.6 KB 87
เนื้อหาสังฆมณฑลคณิต RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 93
เนื้อหาสังฆมณฑลภาษาไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 834.92 KB 109
ใบงานที่1-2 ม.3 โครงงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 30.28 KB 232
แบบฟอร์มแผนการสอนเปล่า RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.59 KB 66
รายชื่อนักเรียน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 42.22 KB 96
ใบงานที่2ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 23.74 KB 620
ใบงานที่1ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.43 KB 495
ใบงานที่2ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 201.17 KB 323
แบบฟอร์มตารางกำหนดการสอนและวิเคราะห์ตัวชี้วัด2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.06 KB 101
งานวิชาการ
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.7 KB 68
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.7 KB 51
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.94 KB 48
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.78 KB 48
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.59 KB 48
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.6 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.63 KB 97
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.5 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.02 KB 82
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.4 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.59 KB 64
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.99 KB 49
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.79 KB 58
Sar58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.22 MB 65