ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
onet ม.3 ข้อ26-45 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.5 MB 176
onet ป.6 ข้อ 26-32 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 238
onet ม.3 ข้อ18-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 142
onet ป.6 ข้อ19-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1002.85 KB 248
onet ม.3 ข้อ 12-17 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 125
onet ป.6 ข้อ 13-18 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 295
onet ม.3 ข้อ 6-11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 138
onet ป.6 ข้อ 7-12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 761.18 KB 275
โอเน็ต ป.6 ข้อ 1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 447
โอเน็ต ม.3 ข้อ 1-5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 132
ทดสอบม.3-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.51 KB 348
ทดสอบม.2-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 181
ทดสอบม.1-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.8 KB 438
ทดสอบป.6-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.4 KB 604
ทดสอบป.4-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.58 MB 916
ทดสอบป.5-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 135.68 KB 1160
เก็บคะแนนกลางภาค2-ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.26 KB 201
แบบทดสอบอินเทอร์เน็ตม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 48.31 KB 392
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.08 KB 220
ใบงานป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.69 KB 152
ภาพสอนPhotoshop RAR Archive ขนาดไฟล์ 66.44 KB 301
ทดสอบเก็บคะแนนป.6ปลายภาค1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 22.52 KB 401
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.5ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.63 KB 571
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.4ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.59 KB 1150
ทดสอบการเขียนโปรแกรมม.3T1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.2 KB 259
ภาพทำAnimation6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 344.62 KB 339
ภาพทำAnimation5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 735.79 KB 303
ภาพทำAnimation4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 276
ภาพทำAnimation3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 249.57 KB 277
ภาพทำAnimation2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 509.2 KB 339
ภาพทำAnimation1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 620.12 KB 652
ตัวอย่างpizaวิทย์ 123
ตัวอย่างpizaไทยการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 119
ตัวอย่างpizaคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.44 MB 106
ใบงานที่2.7ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 250
่ทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.52 KB 411
ทดสอบก่อนเรียนม.2บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.52 KB 311
ใบงานที่2.2-2.3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 55.78 KB 965
ใบงานที่2.5-2.6ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.66 KB 359
แบบทดสอบเรื่องซอฟแวร์ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.52 KB 293
แบบทดสอบโครงานคอมพิวเตอร์ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.37 KB 178
ใบงานป.6การทำPresentation 128
ใบงานที่3.2ป.5 142
ใบงานที่3.2ป.4 316
ทดสอบป.6 497
ทดสอบม.1 296
ทดสอบป.5 483
ทดสอบป.4 396
ทดสอบก่อนเรียน ป.6บทที่3 236
ทดสอบก่อนเรียนบทที่3ป.5 337
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.1 206
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ป.6 249
ทดสอบเก็บคะแนน ม.2 บทที่ 1 203
ทดสอบหลังเรียนบทที่1ป.6 519
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ป.5 460
ทดสอบหลังเรียนม.1บทที่1 240
ใบงานที่2.3ป.4 457
ใบงานที่1.5ป.6 660
ใบงานที่2.3ป.5 191
ใบงานที่4ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 92.3 KB 352
ใบงานที่2.2ป.4การประมวลผลข้อมูล RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.63 KB 611
ทดสอบหลังเรียนป.4บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 540.48 KB 314
แบบทดสอบม2บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.13 KB 349
ตัวอย่างแบบฟอร์มเนื้อหาออกข้อสอบ58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 37.38 KB 126
ตัวอย่างหัวใบงาน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.21 KB 107
ใบงานที่3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.85 KB 712
แบบทดสอบหลังเรียนป.5บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.87 KB 420
ใบงานที่1แหล่งข้อมูลป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 222
ใบงานที่2ป.6บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 20.49 KB 280
ใบงงานที่1ป.6าบทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 379
เนื้อหาสังฆมณฑลสังคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 128
เนื้อหาสังฆมณฑลวิทย์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 858.6 KB 128
เนื้อหาสังฆมณฑลคณิต RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 134
เนื้อหาสังฆมณฑลภาษาไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 834.92 KB 147
ใบงานที่1-2 ม.3 โครงงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 30.28 KB 277
แบบฟอร์มแผนการสอนเปล่า RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.59 KB 107
รายชื่อนักเรียน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 42.22 KB 137
ใบงานที่2ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 23.74 KB 661
ใบงานที่1ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.43 KB 536
ใบงานที่2ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 201.17 KB 360
แบบฟอร์มตารางกำหนดการสอนและวิเคราะห์ตัวชี้วัด2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.06 KB 145
งานวิชาการ
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.7 KB 120
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.7 KB 89
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.94 KB 86
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.78 KB 86
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.59 KB 88
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.6 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.63 KB 139
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.5 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.02 KB 127
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.4 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.59 KB 102
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.99 KB 92
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.79 KB 100
Sar58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.22 MB 106