ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
onet ม.3 ข้อ26-45 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.5 MB 62
onet ป.6 ข้อ 26-32 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 164
onet ม.3 ข้อ18-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 81
onet ป.6 ข้อ19-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1002.85 KB 183
onet ม.3 ข้อ 12-17 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 64
onet ป.6 ข้อ 13-18 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 231
onet ม.3 ข้อ 6-11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 65
onet ป.6 ข้อ 7-12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 761.18 KB 211
โอเน็ต ป.6 ข้อ 1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 352
โอเน็ต ม.3 ข้อ 1-5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 70
ทดสอบม.3-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.51 KB 281
ทดสอบม.2-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 122
ทดสอบม.1-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.8 KB 370
ทดสอบป.6-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.4 KB 540
ทดสอบป.4-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.58 MB 847
ทดสอบป.5-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 135.68 KB 1089
เก็บคะแนนกลางภาค2-ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.26 KB 142
แบบทดสอบอินเทอร์เน็ตม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 48.31 KB 332
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.08 KB 158
ใบงานป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.69 KB 90
ภาพสอนPhotoshop RAR Archive ขนาดไฟล์ 66.44 KB 236
ทดสอบเก็บคะแนนป.6ปลายภาค1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 22.52 KB 332
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.5ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.63 KB 505
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.4ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.59 KB 1088
ทดสอบการเขียนโปรแกรมม.3T1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.2 KB 195
ภาพทำAnimation6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 344.62 KB 276
ภาพทำAnimation5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 735.79 KB 234
ภาพทำAnimation4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 215
ภาพทำAnimation3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 249.57 KB 213
ภาพทำAnimation2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 509.2 KB 277
ภาพทำAnimation1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 620.12 KB 593
ตัวอย่างpizaวิทย์ 62
ตัวอย่างpizaไทยการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 54
ตัวอย่างpizaคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.44 MB 47
ใบงานที่2.7ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 188
่ทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.52 KB 282
ทดสอบก่อนเรียนม.2บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.52 KB 221
ใบงานที่2.2-2.3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 55.78 KB 899
ใบงานที่2.5-2.6ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.66 KB 291
แบบทดสอบเรื่องซอฟแวร์ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.52 KB 229
แบบทดสอบโครงานคอมพิวเตอร์ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.37 KB 103
ใบงานป.6การทำPresentation RAR Archive ขนาดไฟล์ 1023.83 KB 66
ใบงานที่3.2ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 32.17 KB 75
ใบงานที่3.2ป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 332.85 KB 257
ทดสอบป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 75.57 KB 433
ทดสอบม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 28.77 KB 233
ทดสอบป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 42.88 KB 412
ทดสอบป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.32 MB 331
ทดสอบก่อนเรียน ป.6บทที่3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 38.47 KB 173
ทดสอบก่อนเรียนบทที่3ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 38.5 KB 277
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.81 KB 148
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 39.83 KB 198
ทดสอบเก็บคะแนน ม.2 บทที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.49 KB 142
ทดสอบหลังเรียนบทที่1ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 62.13 KB 461
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 38.12 KB 396
ทดสอบหลังเรียนม.1บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 32.41 KB 186
ใบงานที่2.3ป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 66.17 KB 398
ใบงานที่1.5ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.94 KB 600
ใบงานที่2.3ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 732.41 KB 137
ใบงานที่4ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 92.3 KB 294
ใบงานที่2.2ป.4การประมวลผลข้อมูล RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.63 KB 559
ทดสอบหลังเรียนป.4บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 540.48 KB 259
แบบทดสอบม2บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.13 KB 290
ตัวอย่างแบบฟอร์มเนื้อหาออกข้อสอบ58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 37.38 KB 71
ตัวอย่างหัวใบงาน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.21 KB 54
ใบงานที่3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.85 KB 604
แบบทดสอบหลังเรียนป.5บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.87 KB 360
ใบงานที่1แหล่งข้อมูลป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 168
ใบงานที่2ป.6บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 20.49 KB 216
ใบงงานที่1ป.6าบทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 313
เนื้อหาสังฆมณฑลสังคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 69
เนื้อหาสังฆมณฑลวิทย์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 858.6 KB 71
เนื้อหาสังฆมณฑลคณิต RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 73
เนื้อหาสังฆมณฑลภาษาไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 834.92 KB 92
ใบงานที่1-2 ม.3 โครงงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 30.28 KB 177
แบบฟอร์มแผนการสอนเปล่า RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.59 KB 51
รายชื่อนักเรียน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 42.22 KB 78
ใบงานที่2ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 23.74 KB 606
ใบงานที่1ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.43 KB 472
ใบงานที่2ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 201.17 KB 304
แบบฟอร์มตารางกำหนดการสอนและวิเคราะห์ตัวชี้วัด2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.06 KB 86
งานวิชาการ
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.7 KB 46
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.7 KB 37
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.94 KB 36
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.78 KB 33
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.59 KB 34
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.6 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.63 KB 70
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.5 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.02 KB 64
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.4 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.59 KB 44
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.99 KB 34
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.79 KB 42
Sar58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.22 MB 48