ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
scracth RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.17 MB 96
onet ม.3 ข้อ26-45 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.5 MB 184
onet ป.6 ข้อ 26-32 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 245
onet ม.3 ข้อ18-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 147
onet ป.6 ข้อ19-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1002.85 KB 254
onet ม.3 ข้อ 12-17 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 131
onet ป.6 ข้อ 13-18 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 299
onet ม.3 ข้อ 6-11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 142
onet ป.6 ข้อ 7-12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 761.18 KB 281
โอเน็ต ป.6 ข้อ 1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 453
โอเน็ต ม.3 ข้อ 1-5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 138
ทดสอบม.3-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.51 KB 359
ทดสอบม.2-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 187
ทดสอบม.1-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.8 KB 445
ทดสอบป.6-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.4 KB 614
ทดสอบป.4-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.58 MB 926
ทดสอบป.5-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 135.68 KB 1172
เก็บคะแนนกลางภาค2-ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.26 KB 212
แบบทดสอบอินเทอร์เน็ตม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 48.31 KB 395
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.08 KB 236
ใบงานป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.69 KB 166
ภาพสอนPhotoshop RAR Archive ขนาดไฟล์ 66.44 KB 306
ทดสอบเก็บคะแนนป.6ปลายภาค1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 22.52 KB 413
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.5ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.63 KB 581
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.4ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.59 KB 1161
ทดสอบการเขียนโปรแกรมม.3T1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.2 KB 268
ภาพทำAnimation6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 344.62 KB 347
ภาพทำAnimation5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 735.79 KB 310
ภาพทำAnimation4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 280
ภาพทำAnimation3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 249.57 KB 283
ภาพทำAnimation2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 509.2 KB 344
ภาพทำAnimation1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 620.12 KB 657
ตัวอย่างpizaวิทย์ 129
ตัวอย่างpizaไทยการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 124
ตัวอย่างpizaคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.44 MB 110
ใบงานที่2.7ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 256
่ทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.52 KB 418
ทดสอบก่อนเรียนม.2บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.52 KB 320
ใบงานที่2.2-2.3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 55.78 KB 970
ใบงานที่2.5-2.6ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.66 KB 363
แบบทดสอบเรื่องซอฟแวร์ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.52 KB 299
แบบทดสอบโครงานคอมพิวเตอร์ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.37 KB 199
ใบงานป.6การทำPresentation 135
ใบงานที่3.2ป.5 149
ใบงานที่3.2ป.4 325
ทดสอบป.6 503
ทดสอบม.1 302
ทดสอบป.5 492
ทดสอบป.4 405
ทดสอบก่อนเรียน ป.6บทที่3 240
ทดสอบก่อนเรียนบทที่3ป.5 340
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.1 212
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ป.6 252
ทดสอบเก็บคะแนน ม.2 บทที่ 1 205
ทดสอบหลังเรียนบทที่1ป.6 522
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ป.5 463
ทดสอบหลังเรียนม.1บทที่1 242
ใบงานที่2.3ป.4 460
ใบงานที่1.5ป.6 664
ใบงานที่2.3ป.5 194
ใบงานที่4ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 92.3 KB 353
ใบงานที่2.2ป.4การประมวลผลข้อมูล RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.63 KB 614
ทดสอบหลังเรียนป.4บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 540.48 KB 318
แบบทดสอบม2บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.13 KB 357
ตัวอย่างแบบฟอร์มเนื้อหาออกข้อสอบ58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 37.38 KB 130
ตัวอย่างหัวใบงาน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.21 KB 109
ใบงานที่3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.85 KB 715
แบบทดสอบหลังเรียนป.5บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.87 KB 421
ใบงานที่1แหล่งข้อมูลป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 225
ใบงานที่2ป.6บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 20.49 KB 283
ใบงงานที่1ป.6าบทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 382
เนื้อหาสังฆมณฑลสังคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 132
เนื้อหาสังฆมณฑลวิทย์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 858.6 KB 131
เนื้อหาสังฆมณฑลคณิต RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 139
เนื้อหาสังฆมณฑลภาษาไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 834.92 KB 161
ใบงานที่1-2 ม.3 โครงงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 30.28 KB 282
แบบฟอร์มแผนการสอนเปล่า RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.59 KB 109
รายชื่อนักเรียน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 42.22 KB 139
ใบงานที่2ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 23.74 KB 671
ใบงานที่1ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.43 KB 540
ใบงานที่2ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 201.17 KB 363
แบบฟอร์มตารางกำหนดการสอนและวิเคราะห์ตัวชี้วัด2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.06 KB 147
งานวิชาการ
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.7 KB 128
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.7 KB 92
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.94 KB 87
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.78 KB 90
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.59 KB 89
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.6 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.63 KB 140
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.5 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.02 KB 131
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.4 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.59 KB 107
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.99 KB 98
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.79 KB 103
Sar58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.22 MB 110