ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
onet ม.3 ข้อ26-45 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.5 MB 98
onet ป.6 ข้อ 26-32 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 184
onet ม.3 ข้อ18-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 100
onet ป.6 ข้อ19-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1002.85 KB 202
onet ม.3 ข้อ 12-17 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 80
onet ป.6 ข้อ 13-18 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 250
onet ม.3 ข้อ 6-11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 88
onet ป.6 ข้อ 7-12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 761.18 KB 231
โอเน็ต ป.6 ข้อ 1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 391
โอเน็ต ม.3 ข้อ 1-5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 87
ทดสอบม.3-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.51 KB 304
ทดสอบม.2-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 138
ทดสอบม.1-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.8 KB 389
ทดสอบป.6-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.4 KB 560
ทดสอบป.4-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.58 MB 869
ทดสอบป.5-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 135.68 KB 1115
เก็บคะแนนกลางภาค2-ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.26 KB 162
แบบทดสอบอินเทอร์เน็ตม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 48.31 KB 349
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.08 KB 179
ใบงานป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.69 KB 109
ภาพสอนPhotoshop RAR Archive ขนาดไฟล์ 66.44 KB 258
ทดสอบเก็บคะแนนป.6ปลายภาค1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 22.52 KB 359
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.5ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.63 KB 529
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.4ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.59 KB 1106
ทดสอบการเขียนโปรแกรมม.3T1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.2 KB 217
ภาพทำAnimation6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 344.62 KB 294
ภาพทำAnimation5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 735.79 KB 258
ภาพทำAnimation4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 233
ภาพทำAnimation3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 249.57 KB 236
ภาพทำAnimation2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 509.2 KB 297
ภาพทำAnimation1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 620.12 KB 611
ตัวอย่างpizaวิทย์ 79
ตัวอย่างpizaไทยการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 75
ตัวอย่างpizaคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.44 MB 65
ใบงานที่2.7ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 208
่ทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.52 KB 363
ทดสอบก่อนเรียนม.2บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.52 KB 257
ใบงานที่2.2-2.3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 55.78 KB 924
ใบงานที่2.5-2.6ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.66 KB 315
แบบทดสอบเรื่องซอฟแวร์ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.52 KB 250
แบบทดสอบโครงานคอมพิวเตอร์ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.37 KB 129
ใบงานป.6การทำPresentation 86
ใบงานที่3.2ป.5 98
ใบงานที่3.2ป.4 274
ทดสอบป.6 451
ทดสอบม.1 252
ทดสอบป.5 443
ทดสอบป.4 354
ทดสอบก่อนเรียน ป.6บทที่3 195
ทดสอบก่อนเรียนบทที่3ป.5 297
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.1 164
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ป.6 215
ทดสอบเก็บคะแนน ม.2 บทที่ 1 165
ทดสอบหลังเรียนบทที่1ป.6 481
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ป.5 421
ทดสอบหลังเรียนม.1บทที่1 206
ใบงานที่2.3ป.4 418
ใบงานที่1.5ป.6 622
ใบงานที่2.3ป.5 153
ใบงานที่4ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 92.3 KB 314
ใบงานที่2.2ป.4การประมวลผลข้อมูล RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.63 KB 577
ทดสอบหลังเรียนป.4บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 540.48 KB 279
แบบทดสอบม2บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.13 KB 312
ตัวอย่างแบบฟอร์มเนื้อหาออกข้อสอบ58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 37.38 KB 90
ตัวอย่างหัวใบงาน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.21 KB 70
ใบงานที่3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.85 KB 675
แบบทดสอบหลังเรียนป.5บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.87 KB 381
ใบงานที่1แหล่งข้อมูลป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 186
ใบงานที่2ป.6บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 20.49 KB 243
ใบงงานที่1ป.6าบทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 341
เนื้อหาสังฆมณฑลสังคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 86
เนื้อหาสังฆมณฑลวิทย์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 858.6 KB 90
เนื้อหาสังฆมณฑลคณิต RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 96
เนื้อหาสังฆมณฑลภาษาไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 834.92 KB 111
ใบงานที่1-2 ม.3 โครงงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 30.28 KB 236
แบบฟอร์มแผนการสอนเปล่า RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.59 KB 68
รายชื่อนักเรียน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 42.22 KB 99
ใบงานที่2ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 23.74 KB 625
ใบงานที่1ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.43 KB 500
ใบงานที่2ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 201.17 KB 325
แบบฟอร์มตารางกำหนดการสอนและวิเคราะห์ตัวชี้วัด2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.06 KB 104
งานวิชาการ
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.7 KB 74
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.7 KB 52
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.94 KB 50
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.78 KB 49
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.59 KB 51
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.6 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.63 KB 100
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.5 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.02 KB 84
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.4 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.59 KB 65
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.99 KB 50
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.79 KB 59
Sar58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.22 MB 70