ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
onet ม.3 ข้อ26-45 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.5 MB 70
onet ป.6 ข้อ 26-32 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 173
onet ม.3 ข้อ18-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 91
onet ป.6 ข้อ19-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1002.85 KB 192
onet ม.3 ข้อ 12-17 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 73
onet ป.6 ข้อ 13-18 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 240
onet ม.3 ข้อ 6-11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 78
onet ป.6 ข้อ 7-12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 761.18 KB 222
โอเน็ต ป.6 ข้อ 1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 365
โอเน็ต ม.3 ข้อ 1-5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 79
ทดสอบม.3-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.51 KB 292
ทดสอบม.2-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 130
ทดสอบม.1-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.8 KB 380
ทดสอบป.6-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.4 KB 549
ทดสอบป.4-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.58 MB 856
ทดสอบป.5-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 135.68 KB 1101
เก็บคะแนนกลางภาค2-ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.26 KB 151
แบบทดสอบอินเทอร์เน็ตม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 48.31 KB 341
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.08 KB 168
ใบงานป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.69 KB 99
ภาพสอนPhotoshop RAR Archive ขนาดไฟล์ 66.44 KB 247
ทดสอบเก็บคะแนนป.6ปลายภาค1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 22.52 KB 342
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.5ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.63 KB 518
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.4ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.59 KB 1096
ทดสอบการเขียนโปรแกรมม.3T1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.2 KB 204
ภาพทำAnimation6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 344.62 KB 286
ภาพทำAnimation5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 735.79 KB 245
ภาพทำAnimation4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 225
ภาพทำAnimation3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 249.57 KB 222
ภาพทำAnimation2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 509.2 KB 289
ภาพทำAnimation1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 620.12 KB 603
ตัวอย่างpizaวิทย์ 71
ตัวอย่างpizaไทยการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 66
ตัวอย่างpizaคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.44 MB 57
ใบงานที่2.7ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 197
่ทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.52 KB 292
ทดสอบก่อนเรียนม.2บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.52 KB 231
ใบงานที่2.2-2.3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 55.78 KB 908
ใบงานที่2.5-2.6ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.66 KB 301
แบบทดสอบเรื่องซอฟแวร์ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.52 KB 239
แบบทดสอบโครงานคอมพิวเตอร์ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.37 KB 115
ใบงานป.6การทำPresentation RAR Archive ขนาดไฟล์ 1023.83 KB 75
ใบงานที่3.2ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 32.17 KB 85
ใบงานที่3.2ป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 332.85 KB 266
ทดสอบป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 75.57 KB 442
ทดสอบม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 28.77 KB 243
ทดสอบป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 42.88 KB 422
ทดสอบป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.32 MB 340
ทดสอบก่อนเรียน ป.6บทที่3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 38.47 KB 184
ทดสอบก่อนเรียนบทที่3ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 38.5 KB 287
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.81 KB 157
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 39.83 KB 206
ทดสอบเก็บคะแนน ม.2 บทที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.49 KB 151
ทดสอบหลังเรียนบทที่1ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 62.13 KB 471
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 38.12 KB 408
ทดสอบหลังเรียนม.1บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 32.41 KB 195
ใบงานที่2.3ป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 66.17 KB 409
ใบงานที่1.5ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.94 KB 613
ใบงานที่2.3ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 732.41 KB 147
ใบงานที่4ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 92.3 KB 303
ใบงานที่2.2ป.4การประมวลผลข้อมูล RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.63 KB 568
ทดสอบหลังเรียนป.4บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 540.48 KB 269
แบบทดสอบม2บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.13 KB 300
ตัวอย่างแบบฟอร์มเนื้อหาออกข้อสอบ58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 37.38 KB 79
ตัวอย่างหัวใบงาน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.21 KB 64
ใบงานที่3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.85 KB 622
แบบทดสอบหลังเรียนป.5บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.87 KB 371
ใบงานที่1แหล่งข้อมูลป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 178
ใบงานที่2ป.6บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 20.49 KB 226
ใบงงานที่1ป.6าบทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 325
เนื้อหาสังฆมณฑลสังคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 78
เนื้อหาสังฆมณฑลวิทย์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 858.6 KB 80
เนื้อหาสังฆมณฑลคณิต RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 83
เนื้อหาสังฆมณฑลภาษาไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 834.92 KB 101
ใบงานที่1-2 ม.3 โครงงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 30.28 KB 195
แบบฟอร์มแผนการสอนเปล่า RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.59 KB 59
รายชื่อนักเรียน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 42.22 KB 87
ใบงานที่2ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 23.74 KB 616
ใบงานที่1ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.43 KB 484
ใบงานที่2ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 201.17 KB 315
แบบฟอร์มตารางกำหนดการสอนและวิเคราะห์ตัวชี้วัด2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.06 KB 95
งานวิชาการ
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.7 KB 58
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.7 KB 48
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.94 KB 44
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.78 KB 45
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.59 KB 42
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.6 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.63 KB 83
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.5 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.02 KB 74
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.4 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.59 KB 53
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.99 KB 44
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.79 KB 52
Sar58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.22 MB 57