ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
scracth RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.17 MB 109
onet ม.3 ข้อ26-45 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.5 MB 197
onet ป.6 ข้อ 26-32 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 255
onet ม.3 ข้อ18-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 155
onet ป.6 ข้อ19-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1002.85 KB 265
onet ม.3 ข้อ 12-17 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 138
onet ป.6 ข้อ 13-18 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 312
onet ม.3 ข้อ 6-11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 151
onet ป.6 ข้อ 7-12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 761.18 KB 288
โอเน็ต ป.6 ข้อ 1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 465
โอเน็ต ม.3 ข้อ 1-5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 148
ทดสอบม.3-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.51 KB 368
ทดสอบม.2-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 193
ทดสอบม.1-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.8 KB 455
ทดสอบป.6-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.4 KB 621
ทดสอบป.4-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.58 MB 937
ทดสอบป.5-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 135.68 KB 1181
เก็บคะแนนกลางภาค2-ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.26 KB 220
แบบทดสอบอินเทอร์เน็ตม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 48.31 KB 403
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.08 KB 243
ใบงานป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.69 KB 174
ภาพสอนPhotoshop RAR Archive ขนาดไฟล์ 66.44 KB 317
ทดสอบเก็บคะแนนป.6ปลายภาค1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 22.52 KB 423
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.5ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.63 KB 587
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.4ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.59 KB 1169
ทดสอบการเขียนโปรแกรมม.3T1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.2 KB 283
ภาพทำAnimation6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 344.62 KB 357
ภาพทำAnimation5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 735.79 KB 319
ภาพทำAnimation4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 293
ภาพทำAnimation3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 249.57 KB 289
ภาพทำAnimation2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 509.2 KB 349
ภาพทำAnimation1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 620.12 KB 663
ตัวอย่างpizaวิทย์ 137
ตัวอย่างpizaไทยการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 136
ตัวอย่างpizaคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.44 MB 114
ใบงานที่2.7ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 266
่ทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.52 KB 427
ทดสอบก่อนเรียนม.2บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.52 KB 324
ใบงานที่2.2-2.3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 55.78 KB 982
ใบงานที่2.5-2.6ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.66 KB 369
แบบทดสอบเรื่องซอฟแวร์ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.52 KB 305
แบบทดสอบโครงานคอมพิวเตอร์ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.37 KB 212
ใบงานป.6การทำPresentation 145
ใบงานที่3.2ป.5 156
ใบงานที่3.2ป.4 337
ทดสอบป.6 510
ทดสอบม.1 310
ทดสอบป.5 502
ทดสอบป.4 411
ทดสอบก่อนเรียน ป.6บทที่3 246
ทดสอบก่อนเรียนบทที่3ป.5 347
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.1 221
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ป.6 258
ทดสอบเก็บคะแนน ม.2 บทที่ 1 210
ทดสอบหลังเรียนบทที่1ป.6 531
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ป.5 468
ทดสอบหลังเรียนม.1บทที่1 247
ใบงานที่2.3ป.4 464
ใบงานที่1.5ป.6 668
ใบงานที่2.3ป.5 201
ใบงานที่4ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 92.3 KB 358
ใบงานที่2.2ป.4การประมวลผลข้อมูล RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.63 KB 618
ทดสอบหลังเรียนป.4บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 540.48 KB 323
แบบทดสอบม2บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.13 KB 362
ตัวอย่างแบบฟอร์มเนื้อหาออกข้อสอบ58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 37.38 KB 133
ตัวอย่างหัวใบงาน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.21 KB 112
ใบงานที่3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.85 KB 724
แบบทดสอบหลังเรียนป.5บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.87 KB 426
ใบงานที่1แหล่งข้อมูลป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 229
ใบงานที่2ป.6บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 20.49 KB 291
ใบงงานที่1ป.6าบทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 389
เนื้อหาสังฆมณฑลสังคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 139
เนื้อหาสังฆมณฑลวิทย์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 858.6 KB 135
เนื้อหาสังฆมณฑลคณิต RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 148
เนื้อหาสังฆมณฑลภาษาไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 834.92 KB 165
ใบงานที่1-2 ม.3 โครงงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 30.28 KB 290
แบบฟอร์มแผนการสอนเปล่า RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.59 KB 113
รายชื่อนักเรียน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 42.22 KB 145
ใบงานที่2ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 23.74 KB 678
ใบงานที่1ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.43 KB 550
ใบงานที่2ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 201.17 KB 383
แบบฟอร์มตารางกำหนดการสอนและวิเคราะห์ตัวชี้วัด2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.06 KB 154
งานวิชาการ
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.7 KB 132
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.7 KB 102
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.94 KB 93
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.78 KB 99
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.59 KB 94
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.6 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.63 KB 148
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.5 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.02 KB 136
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.4 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.59 KB 117
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.99 KB 107
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.79 KB 109
Sar58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.22 MB 114