ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
onet ม.3 ข้อ26-45 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.5 MB 158
onet ป.6 ข้อ 26-32 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 223
onet ม.3 ข้อ18-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 135
onet ป.6 ข้อ19-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1002.85 KB 239
onet ม.3 ข้อ 12-17 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 118
onet ป.6 ข้อ 13-18 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 285
onet ม.3 ข้อ 6-11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 131
onet ป.6 ข้อ 7-12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 761.18 KB 267
โอเน็ต ป.6 ข้อ 1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 438
โอเน็ต ม.3 ข้อ 1-5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 123
ทดสอบม.3-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.51 KB 338
ทดสอบม.2-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 173
ทดสอบม.1-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.8 KB 427
ทดสอบป.6-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.4 KB 594
ทดสอบป.4-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.58 MB 905
ทดสอบป.5-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 135.68 KB 1149
เก็บคะแนนกลางภาค2-ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.26 KB 196
แบบทดสอบอินเทอร์เน็ตม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 48.31 KB 382
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.08 KB 216
ใบงานป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.69 KB 144
ภาพสอนPhotoshop RAR Archive ขนาดไฟล์ 66.44 KB 293
ทดสอบเก็บคะแนนป.6ปลายภาค1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 22.52 KB 393
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.5ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.63 KB 564
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.4ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.59 KB 1141
ทดสอบการเขียนโปรแกรมม.3T1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.2 KB 253
ภาพทำAnimation6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 344.62 KB 332
ภาพทำAnimation5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 735.79 KB 294
ภาพทำAnimation4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 269
ภาพทำAnimation3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 249.57 KB 272
ภาพทำAnimation2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 509.2 KB 332
ภาพทำAnimation1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 620.12 KB 645
ตัวอย่างpizaวิทย์ 114
ตัวอย่างpizaไทยการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 113
ตัวอย่างpizaคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.44 MB 99
ใบงานที่2.7ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 244
่ทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.52 KB 402
ทดสอบก่อนเรียนม.2บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.52 KB 300
ใบงานที่2.2-2.3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 55.78 KB 958
ใบงานที่2.5-2.6ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.66 KB 352
แบบทดสอบเรื่องซอฟแวร์ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.52 KB 286
แบบทดสอบโครงานคอมพิวเตอร์ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.37 KB 168
ใบงานป.6การทำPresentation 121
ใบงานที่3.2ป.5 132
ใบงานที่3.2ป.4 307
ทดสอบป.6 487
ทดสอบม.1 289
ทดสอบป.5 477
ทดสอบป.4 388
ทดสอบก่อนเรียน ป.6บทที่3 228
ทดสอบก่อนเรียนบทที่3ป.5 329
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.1 199
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ป.6 247
ทดสอบเก็บคะแนน ม.2 บทที่ 1 199
ทดสอบหลังเรียนบทที่1ป.6 514
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ป.5 457
ทดสอบหลังเรียนม.1บทที่1 237
ใบงานที่2.3ป.4 455
ใบงานที่1.5ป.6 657
ใบงานที่2.3ป.5 189
ใบงานที่4ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 92.3 KB 349
ใบงานที่2.2ป.4การประมวลผลข้อมูล RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.63 KB 610
ทดสอบหลังเรียนป.4บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 540.48 KB 311
แบบทดสอบม2บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.13 KB 345
ตัวอย่างแบบฟอร์มเนื้อหาออกข้อสอบ58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 37.38 KB 125
ตัวอย่างหัวใบงาน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.21 KB 104
ใบงานที่3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.85 KB 709
แบบทดสอบหลังเรียนป.5บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.87 KB 416
ใบงานที่1แหล่งข้อมูลป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 219
ใบงานที่2ป.6บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 20.49 KB 277
ใบงงานที่1ป.6าบทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 375
เนื้อหาสังฆมณฑลสังคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 123
เนื้อหาสังฆมณฑลวิทย์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 858.6 KB 123
เนื้อหาสังฆมณฑลคณิต RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 132
เนื้อหาสังฆมณฑลภาษาไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 834.92 KB 143
ใบงานที่1-2 ม.3 โครงงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 30.28 KB 274
แบบฟอร์มแผนการสอนเปล่า RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.59 KB 102
รายชื่อนักเรียน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 42.22 KB 134
ใบงานที่2ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 23.74 KB 659
ใบงานที่1ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.43 KB 533
ใบงานที่2ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 201.17 KB 358
แบบฟอร์มตารางกำหนดการสอนและวิเคราะห์ตัวชี้วัด2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.06 KB 139
งานวิชาการ
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.7 KB 109
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.7 KB 87
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.94 KB 82
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.78 KB 84
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.59 KB 84
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.6 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.63 KB 135
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.5 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.02 KB 119
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.4 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.59 KB 99
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.99 KB 84
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.79 KB 93
Sar58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.22 MB 103