ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
onet ม.3 ข้อ26-45 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.5 MB 150
onet ป.6 ข้อ 26-32 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 219
onet ม.3 ข้อ18-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 133
onet ป.6 ข้อ19-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1002.85 KB 237
onet ม.3 ข้อ 12-17 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 114
onet ป.6 ข้อ 13-18 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 284
onet ม.3 ข้อ 6-11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 124
onet ป.6 ข้อ 7-12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 761.18 KB 263
โอเน็ต ป.6 ข้อ 1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 430
โอเน็ต ม.3 ข้อ 1-5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 120
ทดสอบม.3-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.51 KB 337
ทดสอบม.2-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 171
ทดสอบม.1-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.8 KB 421
ทดสอบป.6-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.4 KB 591
ทดสอบป.4-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.58 MB 901
ทดสอบป.5-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 135.68 KB 1148
เก็บคะแนนกลางภาค2-ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.26 KB 194
แบบทดสอบอินเทอร์เน็ตม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 48.31 KB 381
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.08 KB 213
ใบงานป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.69 KB 141
ภาพสอนPhotoshop RAR Archive ขนาดไฟล์ 66.44 KB 290
ทดสอบเก็บคะแนนป.6ปลายภาค1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 22.52 KB 392
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.5ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.63 KB 561
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.4ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.59 KB 1138
ทดสอบการเขียนโปรแกรมม.3T1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.2 KB 252
ภาพทำAnimation6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 344.62 KB 328
ภาพทำAnimation5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 735.79 KB 289
ภาพทำAnimation4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 267
ภาพทำAnimation3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 249.57 KB 271
ภาพทำAnimation2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 509.2 KB 331
ภาพทำAnimation1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 620.12 KB 643
ตัวอย่างpizaวิทย์ 110
ตัวอย่างpizaไทยการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 111
ตัวอย่างpizaคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.44 MB 97
ใบงานที่2.7ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 241
่ทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.52 KB 398
ทดสอบก่อนเรียนม.2บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.52 KB 295
ใบงานที่2.2-2.3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 55.78 KB 956
ใบงานที่2.5-2.6ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.66 KB 349
แบบทดสอบเรื่องซอฟแวร์ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.52 KB 282
แบบทดสอบโครงานคอมพิวเตอร์ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.37 KB 163
ใบงานป.6การทำPresentation 118
ใบงานที่3.2ป.5 130
ใบงานที่3.2ป.4 306
ทดสอบป.6 485
ทดสอบม.1 286
ทดสอบป.5 476
ทดสอบป.4 386
ทดสอบก่อนเรียน ป.6บทที่3 227
ทดสอบก่อนเรียนบทที่3ป.5 329
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.1 198
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ป.6 247
ทดสอบเก็บคะแนน ม.2 บทที่ 1 197
ทดสอบหลังเรียนบทที่1ป.6 514
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ป.5 456
ทดสอบหลังเรียนม.1บทที่1 237
ใบงานที่2.3ป.4 453
ใบงานที่1.5ป.6 654
ใบงานที่2.3ป.5 185
ใบงานที่4ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 92.3 KB 348
ใบงานที่2.2ป.4การประมวลผลข้อมูล RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.63 KB 609
ทดสอบหลังเรียนป.4บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 540.48 KB 310
แบบทดสอบม2บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.13 KB 344
ตัวอย่างแบบฟอร์มเนื้อหาออกข้อสอบ58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 37.38 KB 122
ตัวอย่างหัวใบงาน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.21 KB 102
ใบงานที่3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.85 KB 708
แบบทดสอบหลังเรียนป.5บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.87 KB 415
ใบงานที่1แหล่งข้อมูลป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 218
ใบงานที่2ป.6บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 20.49 KB 275
ใบงงานที่1ป.6าบทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 373
เนื้อหาสังฆมณฑลสังคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 121
เนื้อหาสังฆมณฑลวิทย์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 858.6 KB 123
เนื้อหาสังฆมณฑลคณิต RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 130
เนื้อหาสังฆมณฑลภาษาไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 834.92 KB 143
ใบงานที่1-2 ม.3 โครงงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 30.28 KB 273
แบบฟอร์มแผนการสอนเปล่า RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.59 KB 100
รายชื่อนักเรียน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 42.22 KB 132
ใบงานที่2ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 23.74 KB 657
ใบงานที่1ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.43 KB 531
ใบงานที่2ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 201.17 KB 357
แบบฟอร์มตารางกำหนดการสอนและวิเคราะห์ตัวชี้วัด2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.06 KB 136
งานวิชาการ
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.7 KB 108
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.7 KB 82
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.94 KB 81
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.78 KB 80
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.59 KB 81
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.6 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.63 KB 132
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.5 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.02 KB 116
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.4 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.59 KB 97
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.99 KB 83
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.79 KB 91
Sar58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.22 MB 103