ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
onet ม.3 ข้อ26-45 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.5 MB 166
onet ป.6 ข้อ 26-32 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 233
onet ม.3 ข้อ18-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 139
onet ป.6 ข้อ19-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1002.85 KB 245
onet ม.3 ข้อ 12-17 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 123
onet ป.6 ข้อ 13-18 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 291
onet ม.3 ข้อ 6-11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 134
onet ป.6 ข้อ 7-12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 761.18 KB 273
โอเน็ต ป.6 ข้อ 1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 443
โอเน็ต ม.3 ข้อ 1-5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 128
ทดสอบม.3-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.51 KB 344
ทดสอบม.2-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 177
ทดสอบม.1-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.8 KB 431
ทดสอบป.6-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.4 KB 599
ทดสอบป.4-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.58 MB 910
ทดสอบป.5-1-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 135.68 KB 1153
เก็บคะแนนกลางภาค2-ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.26 KB 200
แบบทดสอบอินเทอร์เน็ตม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 48.31 KB 386
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.08 KB 219
ใบงานป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.69 KB 148
ภาพสอนPhotoshop RAR Archive ขนาดไฟล์ 66.44 KB 298
ทดสอบเก็บคะแนนป.6ปลายภาค1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 22.52 KB 397
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.5ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.63 KB 567
แบบทดสอบเก็บคะแนนนักเรียนป.4ปลายภาค1-58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.59 KB 1147
ทดสอบการเขียนโปรแกรมม.3T1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.2 KB 257
ภาพทำAnimation6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 344.62 KB 337
ภาพทำAnimation5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 735.79 KB 299
ภาพทำAnimation4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 274
ภาพทำAnimation3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 249.57 KB 275
ภาพทำAnimation2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 509.2 KB 336
ภาพทำAnimation1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 620.12 KB 650
ตัวอย่างpizaวิทย์ 120
ตัวอย่างpizaไทยการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 117
ตัวอย่างpizaคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.44 MB 103
ใบงานที่2.7ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.67 KB 249
่ทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.52 KB 408
ทดสอบก่อนเรียนม.2บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.52 KB 302
ใบงานที่2.2-2.3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 55.78 KB 962
ใบงานที่2.5-2.6ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.66 KB 357
แบบทดสอบเรื่องซอฟแวร์ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.52 KB 290
แบบทดสอบโครงานคอมพิวเตอร์ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.37 KB 174
ใบงานป.6การทำPresentation 125
ใบงานที่3.2ป.5 136
ใบงานที่3.2ป.4 312
ทดสอบป.6 493
ทดสอบม.1 293
ทดสอบป.5 480
ทดสอบป.4 392
ทดสอบก่อนเรียน ป.6บทที่3 233
ทดสอบก่อนเรียนบทที่3ป.5 335
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ม.1 202
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่2ป.6 248
ทดสอบเก็บคะแนน ม.2 บทที่ 1 202
ทดสอบหลังเรียนบทที่1ป.6 518
ทดสอบหลังเรียนบทที่2ป.5 459
ทดสอบหลังเรียนม.1บทที่1 239
ใบงานที่2.3ป.4 457
ใบงานที่1.5ป.6 660
ใบงานที่2.3ป.5 190
ใบงานที่4ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 92.3 KB 352
ใบงานที่2.2ป.4การประมวลผลข้อมูล RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.63 KB 611
ทดสอบหลังเรียนป.4บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 540.48 KB 313
แบบทดสอบม2บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.13 KB 348
ตัวอย่างแบบฟอร์มเนื้อหาออกข้อสอบ58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 37.38 KB 126
ตัวอย่างหัวใบงาน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.21 KB 106
ใบงานที่3ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.85 KB 710
แบบทดสอบหลังเรียนป.5บทที่1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.87 KB 418
ใบงานที่1แหล่งข้อมูลป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 221
ใบงานที่2ป.6บทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 20.49 KB 280
ใบงงานที่1ป.6าบทที่2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 105.96 KB 378
เนื้อหาสังฆมณฑลสังคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.58 MB 126
เนื้อหาสังฆมณฑลวิทย์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 858.6 KB 127
เนื้อหาสังฆมณฑลคณิต RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 134
เนื้อหาสังฆมณฑลภาษาไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 834.92 KB 145
ใบงานที่1-2 ม.3 โครงงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 30.28 KB 277
แบบฟอร์มแผนการสอนเปล่า RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.59 KB 105
รายชื่อนักเรียน58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 42.22 KB 137
ใบงานที่2ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 23.74 KB 660
ใบงานที่1ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.43 KB 536
ใบงานที่2ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 201.17 KB 360
แบบฟอร์มตารางกำหนดการสอนและวิเคราะห์ตัวชี้วัด2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 14.06 KB 144
งานวิชาการ
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.7 KB 114
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.7 KB 89
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.94 KB 84
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.78 KB 85
เนื้อหาออกข้อสอบ ม.1 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.59 KB 86
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.6 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.63 KB 138
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.5 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.02 KB 123
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.4 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.59 KB 102
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.3 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.99 KB 88
เนื้อหาออกข้อสอบ ป.2 กลางภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.79 KB 97
Sar58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.22 MB 104