ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ปฏิทินนับวันมาเรียน ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 85.48 KB
ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.37 KB
ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.4 KB
ตารางกิจกรรมประจำวัน ระดับปฐมวัย2-3 ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 342.63 KB
ตารางเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 441.84 KB
ตารางเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 442.88 KB
ตารางกิจกรรมประจำวัน ระดับประถมศึกษาปีที่1-6 ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 350.61 KB