ผู้บริหาร

บาทหลวงเปโตรโกวิทย์ เจริญพงศ์
ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/11/2013
ปรับปรุง 16/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 477624
Page Views 964465
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญา             ก้าวหน้าเสมอ ด้วยความรู้ คู่คุณธรรม

อัตลักษณ์          มารยาทงามอย่างไทยใส่ใจภาษา


เอกลักษณ์        โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้วยจิตตารมณ์แห่งรักและรับใช้


วิสัยทัศน์            
การศึกษาของโรงเรียนคือ “เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ร่วมเป็นหนึ่ง
   เดียวด้วยความรักและการ รับใช้ในโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา
  สังฆมณฑลอุดรธานี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน”